Pravna obavijest

Informacije u skladu s čl. 5 Telemediengesetza (njem. Zakon o telekomunikacijama i medijskim uslugama)

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court
Novato, CA 94949

Poduzeće predstavlja:
dr. med. dr. sc. Emil D. Kakkis, izvršni direktor

Kontakt

Telefon: +1 415.483.8800
E-pošta: [email protected]

Odgovorni za sadržaj u skladu s čl. 55 st. 2 Ugovora o emitiranju radijskih programskih sadržaja njemačkih saveznih zemalja (njem. Rundfunkstaatsvertrag)

Ultragenyx Germany GmbH
Rüdiger Schulze
Friedrichstr. 191
10117 Berlin

Odgovornost za sadržaje

Kao davatelji usluga odgovorni smo za vlastite sadržaje tih web-mjesta u skladu s člankom 7, stavkom 1 njemačkog Zakona o telekomunikacijama i medijskim uslugama (TMG). Međutim, u skladu s člancima od 8 do 10 njemačkog Zakona o telekomunikacijama i medijskim uslugama (TMG) davatelji usluga nisu obvezni trajno nadzirati predane ili pohranjene informacije ili tražiti dokaze koji ukazuju na protuzakonite radnje.

Pravne obveze uklanjanja informacija ili blokiranja uporabe informacija ostaju neupitne. U tom slučaju odgovornost je moguća samo u vrijeme kada se sazna za određeno kršenje zakona. Nezakoniti sadržaji smjesta će se ukloniti kada saznamo za njih.

Odgovornost za poveznice

Naše ponude uključuju poveznice na web-mjesta vanjskih trećih strana. Ne utječemo na sadržaje tih web-mjesta te stoga za njih ne možemo jamčiti. Davatelji ili administratori povezanih web-mjesta uvijek su odgovorni za vlastite sadržaje.

U vrijeme uspostave poveznice provjereno je krše li možda povezana web-mjesta zakon. U vrijeme povezivanja nisu otkriveni nezakoniti sadržaji. Trajno nadziranje sadržaja povezanih mrežnih mjesta ne može se nametnuti bez opravdanih naznaka da je došlo do kršenja zakona. Nezakonite poveznice smjesta će se ukloniti kada saznamo za njih.

Autorsko pravo

Sadržaji i zbirke koje davatelji objavljuju na tim web-mjestima podliježu njemačkim zakonima o autorskim pravima. Za umnožavanje, obradu, distribuciju, kao i bilo koju uporabu izvan područja primjene zakona o autorskim pravima potrebno je pisano dopuštenje autora ili izdavatelja. Preuzimanja i kopiranja tih web-mjesta dopuštena su samo za privatnu uporabu.
Komercijalna uporaba naših sadržaja zabranjena je bez odobrenja izdavatelja.

Zakoni o autorskim pravima trećih osoba poštuju se sve dok sadržaji na tim web-mjestima ne potječu od davatelja usluga. Doprinosi trećih osoba na ovom mjestu naznačeni su kao takvi. Međutim, obavijestite nas ako uočite kršenje zakona o autorskim pravima. Takvi će se sadržaji smjesta ukloniti.