Zrozumieć MPS VII

Wieloukładowa, postępująca, przewlekła choroba genetyczna1-3

MPS VII to jeden z najrzadziej występujących typów mukopolisacharydozy2-4

Mukopolisacharydoza typu VII (MPS VII), zwana również zespołem Sly’a, to genetyczna choroba metaboliczna wywoływana niedoborem enzymu: ß-glukoronidazy.1,2

MPS VII to choroba niejednorodna i postępująca. Wymaga wczesnego rozpoznania w celu zapewnienia najlepszego postępowania i wyników leczenia.1,5

Przedmiotowe i podmiotowe objawy mogą dotyczyć wielu układów3,4,6

Neurologiczne
Sylwetka dziecka
Okulistyczne
Uszy, nos i gardło
Stomatologiczne
Układ pokarmowy
Układ sercowo-naczyniowy
Układ mięśniowo-szkieletowy
Płuca

MPS i NIHF

Więcej informacji o związku między MPS VII i nieimmun­ologicznym uogólnionym obrzękiem płodu (NIHF)

Dla pacjentów

Zasoby i informacje dla pacjentów i ich rodzin

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby zadać dalsze pytania i uzyskać więcej informacji:

Udostępnij tę stronę na:

Odniesienia: 1. Mucopolysaccharidosis type VII. National Institutes of Health Genetics Home Reference website. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii. Pobrano: 14 sierpnia 2018 r. 2. Muenzer J. Overview of the mucopolysaccharidoses. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v4-v12. 3. Montaño AM, Lock-Hock N, Steiner RD, et al. Clinical course of sly syndrome (mucopolysaccharidosis type VII). J Med Genet. 2016;53(6):403-418. 4. National MPS Society. A Guide to Understanding MPS. Durham, NC: National MPS Society. https://mpssociety.org/cms/wp-content/uploads/2017/04/MPS_VII_2008.pdf. Pobrano: 14 sierpnia 2018 r. 5. Lehman TJA, Miller N, Norquist B, Underhill L, Keutzer J. Diagnosis of the mucopolysaccharidoses. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v41-v48. 6. Cimaz R, Coppa GV, Koné-Paut I, et al. Joint contractures in the absence of inflammation may indicate mucopolysaccharidosis. Pediatr Rheumatol Online J. 2009;7:18.