MPS VII to rzadka i postępująca choroba dziedziczna1,2

MPS VII to jedna z postaci mukopolisacharydozy (MPS) czyli lizosomalnej choroby spichrzeniowej. Na każdego pacjenta choroba może wpływać inaczej i zajmować narządy, kości oraz inne części ciała.1,2

Jak przebiega MPS VII?

Organizmy chorych na MPS VII nie wytwarzają wystarczającej ilości pewnego enzymu, tzw. GUSB (β-glukuronidazy). GUSB rozkłada i przetwarza glukozaminoglikany (GAG).2,3

GAG to odpady komórkowe, które gromadzą się w lizosomach. GAG odkładają się w narządach, kościach i innych częściach ciała. Jeśli nie zostaną rozłożone, mogą spowodować postępujące dolegliwości wielonarządowe.2,3

Zdrowa komórka

Healthy cell
jądro
GAG
Lizosom

GAG znajdują się w pewnej części komórki zwanej lizosomem.

Chora komórka

Diseased cell
jądro
GAG
Lizosom

GAG gromadzą się w komórkach całego organizmu i oddziałują na wiele układów, np. kości, tkanki i narządy.2-4

MPS VII to rzadka choroba genetyczna1,2

MPS VII występuje rzadziej niż u 1 na 1 000 000 osób.5

MPS VII jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny6

Dziedziczny charakter tej choroby oznacza, że w genie doszło do mutacji, która powoduje niedobór enzymu zwanego GUSB (β-glukuronidazą), a rodzic przekazuje uszkodzony gen dziecku.1,6

Dziedziczenie w sposób autosomalny i recesywny opisuje sposób przekazywania zmutowanych genów. W tym przypadku, aby dziecko urodziło się z MPS VII, musi odziedziczyć dwie kopie zmutowanego genu GUSB, po jednej od każdego rodzica.1,6

Jeżeli oboje rodzice są nosicielami zmutowanego genu GUSB, prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z MPS VII wynosi 1 do 46
Genetic carrierGenetic carrier
Nosiciel
genu
Nosiciel
genu
 
NoncarrierGenetic carrierGenetic carrierAffected
Osoba niebędąca nosicielem genu, brak wpływuNosiciele genu,
brak wpływu
Wpływ

Podmiotowe i przedmiotowe objawy MPS VII

Podmiotowe i przedmiotowe objawy MPS VII różnią się w zależności od przypadku2,4

Istnieje szerokie spektrum objawów MPS VII. U niektórych chorych objawy pojawiają się wcześnie, natomiast u innych rozwijają się stopniowo w późniejszym okresie życia.1,2,6

Najczęstsze podmiotowe i przedmiotowe objawy MPS VII

MPS VII wpływa na wiele układów w organizmie człowieka. Podmiotowe i przedmiotowe objawy pojawiają się już przed narodzeniem oraz we wczesnym dzieciństwie. Należą do nich m.in.:2,6

1. Objawy neurologiczne1

Opóźnienie w rozwoju i niepełnosprawność intelektualna

2. Objawy dotyczące uszu, nosa i gardła2

Grube rysy twarzy, zwiększony obwód głowy, krótka szyja, grube włosy, infekcje uszu i dróg oddechowych, powiększony język i niedosłuch

3. Objawy dotyczące układu pokarmowego2

Przerost wątroby i śledziony, przepukliny, biegunka, utrudnione przełykanie, zgaga i zapalenie jelit.

4. Problemy dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego2,7

Nieprawidłowy rozwój wszystkich kości, ból i sztywność stawów, niski wzrost, przykurcz stawowy, skolioza, kifoza, garb, kolana koślawe, wygięte palce i ograniczona ruchomość

5. Powikłania okulistyczne2

Zmętnienie rogówki, opadnięte brwi, wada wzroku i nadwrażliwość na światło

6. Problemy stomatologiczne2

Nieprawidłowe uzębienie z małymi i szeroko rozstawionymi zębami oraz powiększeniem dziąseł

7. Objawy sercowo-naczyniowe2

Przerost lewej komory serca, niedomykalność zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, zastoinowa niewydolność serca, zwężenie zastawki aortalnej, pogrubienie zastawki aortalnej i mitralnej

8. Powikłania płucne2,7

Zaburzenia czynności płuc, obturacyjna choroba dróg oddechowych, bezdech senny i przewlekłe zapalenie oskrzeli

1. Objawy neurologiczne1

Opóźnienie w rozwoju i niepełnosprawność intelektualna

2. Objawy dotyczące uszu, nosa i gardła2

Grube rysy twarzy, zwiększony obwód głowy, krótka szyja, grube włosy, infekcje uszu i dróg oddechowych, powiększony język i niedosłuch

3. Objawy dotyczące układu pokarmowego2

Przerost wątroby i śledziony, przepukliny, biegunka, utrudnione przełykanie, zgaga i zapalenie jelit.

4. Problemy dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego2,7

Nieprawidłowy rozwój wszystkich kości, ból i sztywność stawów, niski wzrost, przykurcz stawowy, skolioza, kifoza, garb, kolana koślawe, wygięte palce i ograniczona ruchomość

5. Powikłania okulistyczne2

Zmętnienie rogówki, opadnięte brwi, wada wzroku i nadwrażliwość na światło

6. Problemy stomatologiczne2

Nieprawidłowe uzębienie z małymi i szeroko rozstawionymi zębami oraz powiększeniem dziąseł

7. Objawy sercowo-naczyniowe2

Przerost lewej komory serca, niedomykalność zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, zastoinowa niewydolność serca, zwężenie zastawki aortalnej, pogrubienie zastawki aortalnej i mitralnej

8. Powikłania płucne2,7

Zaburzenia czynności płuc, obturacyjna choroba dróg oddechowych, bezdech senny i przewlekłe zapalenie oskrzeli

W leczeniu MPS VII musi uczestniczyć cały zespół specjalistów

Ponieważ MPS VII ma wpływ na wiele narządów i układów, leczenie wymaga skoordynowanych wysiłków całego zespołu lekarskiego. Pacjent może wymagać pomocy wielu lekarzy o różnych specjalizacjach, w tym:

Lekarza ogólnego/pediatry

Ogólna opieka zdrowotna i medyczna

Fizjoterapeuty

Terapia ruchu i wspomaganie funkcji fizycznych

Otolaryngologa

Uszy, nos i gardło

Specjalisty w dziedzinie intensywnej opieki medycznej

Intensywna terapia

Gastroenterologa

Żołądek i jelita

Ortopedy

Układ kostny i struktury z nim powiązane

Neurologa

Układ nerwowy, w tym mózg, rdzeń kręgowy i nerwy

Pulmonologa

Płuca

Stomatologa

Zęby, szczęki i jama ustna

Specjalisty chorób metabolicznych

Dolegliwości o podłożu chemicznym lub biologicznym

Reumatologa

Stany zapalne lub bóle mięśni, stawów i tkanek

Anestezjologa

Podawanie leków podczas zabiegów i operacji

Okulisty

Oczy

Kardiologa

Serce

Specjalisty od wlewów dożylnych

Podawanie leków

Genetyk

Genetyk może odgrywać ważną rolę w diagnozie MPS VII.

Podczas porady genetycznej genetyk może wytłumaczyć podłoże genetyczne choroby i wyjaśnić aspekty, które mogą być istotne dla potencjalnego mapowania lub planowania rodziny.

Chory może mieć wiele pytań

Aby pomóc w zaplanowaniu wizyt u lekarzy, poniżej zamieszczamy wybrane przykładowe pytania, które warto przygotować przed następną wizytą:

Diagnostyka

 • Jakie badania wykonuje się w celu rozpoznania MPS VII?
 • Czy badania są bolesne?
 • Czy należy przeprowadzić je u pozostałych członków rodziny?

Objawy i sposób życia

 • Jak radzić sobie z bólem towarzyszącym MPS VII?
 • Czy zachodzi ryzyko problemów z sercem?
 • Czy chorzy na MPS VII tracą wzrok?
 • Czy MPS VII powoduje pogorszenie słuchu?
 • Czy choroba wywołuje trudności z oddychaniem?
 • Czy potrzebne są kule lub wózek inwalidzki?
 • Czy choroba wymaga specjalnej diety?
 • Jak często należy badać stan zdrowia osób z MPS VII?
 • Jakie są bezpieczne sposoby utrzymywania aktywności fizycznej?
 • Co o MPS VII muszą wiedzieć nauczyciele i pielęgniarki szkolne?

Leczenie, zabiegi i operacje

 • Jakie są dostępne możliwości leczenia?
 • Jakie ryzyko i korzyści towarzyszą poszczególnym możliwościom leczenia?
 • Jacy specjaliści powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o leczeniu i jak często?
 • Jakie zabiegi i operacje najczęściej przechodzą chorzy na MPS VII?
 • Jakie są typowe zagrożenia podczas zabiegów/operacji u osób z MPS VII?
 • Czy kiedykolwiek operował(-a) Pan/Pani osobę z MPS VII?
 • Jakie badania są konieczne przed zabiegiem/operacją?
 • Jakie ryzyko towarzyszy zabiegowi/operacji?
 • Co należy koniecznie wiedzieć o znieczuleniu (narkozie) przed zabiegiem/operacją?
 • Jak będzie przebiegać rekonwalescencja?

Zasoby dotyczące MPS VII

Organizacje działające na rzecz pacjentów funkcjonują na całym świecie, aby wspierać i edukować osoby chore na MPS i ich rodziny

Oprócz narzędzi i programów dla pacjentów, ich opiekunów i rodzin organizacje te umożliwiają poznanie innych osób żyjących z MPS lub dotkniętych przez tę chorobę.

National MPS Society (Stany Zjednoczone)

 • Członkostwo dla osób z MPS i ich rodzin
 • Informacje i edukacja
 • Zasoby dotyczące działań na rzecz chorych i pomocy rodzinom
 • Programy wsparcia dla rodzin niedawno zdiagnozowanych pacjentów
 • Zorganizowane zbiórki funduszy i wydarzenia społecznościowe
 • Informacje ogólne o badaniach klinicznych

Kolejna organizacja oferująca pomoc to MPS Europe

MPS Europe

 • Pomoc w dostępie do leczenia i opieki dla wszystkich pacjentów z MPS
 • Kształcenie i wspieranie pacjentów i ich przedstawicieli
 • Dostarczanie materiałów na rzecz wczesnej diagnozy, opieki klinicznej, interwencji i leczenia
 • Organizacja i koordynacja działań oraz wydarzeń podczas Dnia MPS w celu zwiększania świadomości tej choroby
 • Usprawnienie przepływu informacji o diagnostyce, leczeniu, badaniach klinicznych i normach opieki wśród stowarzyszeń pacjentów z MPS i ich opiekunów
 • Pomoc krajowym stowarzyszeniom MPS w zwiększaniu dostępu do leków
 • Reprezentowanie pacjentów z MPS w Europejskiej Agencji Leków (EMA) i innych instytucjach/organach Unii Europejskiej (UE)
 • Utworzenie bazy pacjentów z MPS na szczeblu europejskim
 • Organizacja konferencji europejskich i międzynarodowych
 • Wspieranie istniejących stowarzyszeń pacjentów z MPS w krajach rozwijających się

Inne organizacje związane z MPS na świecie

Grupy działające na rzecz pacjentów na całym świecie wspierają zwiększanie świadomości wszystkich chorób z grupy MPS, w tym MPS VII. Kliknij nazwę kraju poniżej, aby przejść na stronę miejscowej grupy wsparcia.

Udostępnij tę stronę na:

Odniesienia: 1.National MPS Society. A Guide to Understanding MPS. Durham, NC: National MPS Society. https://mpssociety.org/cms/wp-content/uploads/2017/04/MPS_VII_2008.pdf. Accessed August 14, 2018. 2. Montaño AM, Lock-Hock N, Steiner RD, et al. Clinical course of sly syndrome (mucopolysaccharidosis type VII). J Med Genet. 2016;53(6):403-418. 3. Fox JE, Volpe L, Bullaro J, Kakkis ED, Sly WS. First human treatment with investigational rhGUS enzyme replacement therapy in an advanced stage MPS VII patient. Mol Genet Metab. 2015;114(2):203-208. 4. Lehman TJA, Miller N, Norquist B, Underhill L, Keutzer J. Diagnosis of the mucopolysaccharidoses. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v41-v48. 5. Mucopolysaccharidosis type 7. Orpha.net rare diseases search website. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=40&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Mucopolysaccharidosis-type-7&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Mucopolysaccharidosis-type-7&title=Mucopolysaccharidosis-type-7&search=Disease_Search_Simple. Accessed August 14, 2018. 6. Mucopolysaccharidosis type VII. National Institutes of Health Genetics Home Reference website. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii. Accessed August 14, 2018. 7. Cimaz R, Coppa GV, Koné-Paut I, et al. Joint contractures in the absence of in indicate mucopolysaccharidosis. Pediatr Rheumatol Online J. 2009;7:18.