Wczesne rozpoznanie i leczenie objawów choroby mogą pomóc w opóźnieniu jej postępu1

MPS VII to rzadka i zagrażająca życiu lizosomalna choroba spichrzeniowa1,2

Ze względu na niejednorodny charakter MPS VII nie wszystkie objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą uwidocznić się bezpośrednio po urodzeniu.1,2 Wczesne rozpoznanie i leczenie objawów choroby mogą pomóc w opóźnieniu jej postępu i zapobiec powikłaniom w przyszłości.1 Ponieważ MPS VII i innych zaburzeń MPS nie można rozpoznać na podstawie samego obrazu klinicznego, ważne jest potwierdzenie rozpoznania przy pomocy badania w kierunku niedoboru enzymów, gdy tylko pojawi się podejrzenie MPS. W celu potwierdzenia rozpoznania może być również wymagane badanie molekularne.1

MPS VII: schemat diagnostyki1

Podejrzenie MPS?

Skierowanie do specjalisty w dziedzinie genetyki lub chorób metabolicznych

Badanie w kierunku niedoboru enzymu

Badanie molekularne

Lekarz potwierdza rozpoznanie

Udostępnij tę stronę na:

Odniesienia: 1. Lehman TJA, Miller N, Norquist B, Underhill L, Keutzer J. Diagnosis of the mucopolysaccharidoses. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v41-v48. 2. Muenzer J. Overview of the mucopolysaccharidoses. Rheumatology (Oxford). 2011;50(suppl 5):v4-v12.