Informacje prawne

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG)

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court
Novato, CA 94949

Przedstawiciel:
dr n med, Emil D. Kakkis – dyrektor generalny

Kontakt

Telefon: +1 415.483.8800
E-mail: [email protected]

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55(2) ustawy RStV

Ultragenyx Germany GmbH
Rüdiger Schulze
Friedrichstr. 191
10117 Berlin

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca firma odpowiada za własne treści zamieszczane na tych stronach internetowych zgodnie z par. 7, pkt. 1 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG). Jednak zgodnie z § 8–10 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG) usługodawcy nie mają obowiązku ciągłego monitorowania przekazywanych im lub przechowywanych przez nich informacji ani poszukiwania dowodów bezprawnej działalności.

Obowiązek prawny dotyczący. usuwania informacji lub zablokowania możliwości korzystania z nich pozostaje niezmieniony. W takim przypadku odpowiedzialność występuje wyłącznie w momencie powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Treści niezgodne z prawem zostaną usunięte bezzwłocznie w momencie powzięcia wiedzy o ich istnieniu.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta obejmuje łącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na treść tych stron, dlatego nie możemy za nią odpowiadać. Dostawcy i administratorzy stron, do których łącza zamieszczamy, zawsze odpowiadają za własne treści.

Strony te zostały sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośnika do nich na naszej stronie internetowej. W tym momencie nie wykryto żadnych nielegalnych treści. Obowiązku stałego nadzorowania treści stron internetowych, do których prowadzą łącza tutaj publikowane, nie można narzucać bez uzasadnionych przesłanek wskazujących na naruszenie obowiązującego prawa. Łącza niezgodne z prawem zostaną usunięte bezzwłocznie w momencie powzięcia wiedzy o ich istnieniu.

Prawa autorskie

Treści i ich kompilacje publikowane przez dostawców na tych stronach internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie dowolnego rodzaju wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie treści i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie na osobisty użytek.
Zabrania się użytkowania komercyjnego treści naszych stron internetowych bez wiedzy twórcy.

Przestrzegamy praw autorskich osób trzecich, o ile treści na tych stronach internetowych nie pochodzą od dostawcy. Treści stanowiące udział osób trzecich publikowane na tej stronie internetowej są odpowiednio oznaczone. Jednak prosimy o informację w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich. Takie treści zostaną bezzwłocznie usunięte.