ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A weboldal használata előtt gondosan olvassa el.

Utolsó frissítés: 2019 – 08 – 17

Az Ultragenyx Pharmaceutical Inc., melynek a székhelye 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (a továbbiakban: “Ultragenyx” vagy “mi”, vagy “minket”, vagy “mienk”) tiszteletben tartja a weboldalát látogatók adatvédelmét és nagyra értékeli az ügyfelei, partnerei, betegei és munkavállalói bizalmát.

A jelen adatvédelmi szabályzat bemutatja az Ultragenyx által a jelen oldal (a “weboldal”) esetében a személyes adatok gyűjtése, használata és nyilvánosságra hozatala esetén alkalmazott gyakorlatokat és ezekkel az információkkal kapcsolatban Önöket megillető jogokat. A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja, hogy az Ultragenyx az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint dolgozza fel. A jelen weboldal használata, illetve a személyes adatainak a jelen weboldalon keresztül az Ultragenyx-szel történő közlése előtt szíveskedjen elolvasni a teljes adatvédelmi szabályzatot.

Adatgyűjtés és adathasználat

A weboldalt látogatók nem kötelesek megadni a személyes adataikat a weboldal használatakor.

Ha önkéntesen megadja a személyes adatait (ideértve többek között a nevét, lakcímét, telefonszámát és az e-mail címét, továbbá az Ultragenyx termékkel, vagy programmal való kapcsolatát), az Ultragenyx egy elektronikus adatbázisban tárolja és dolgozza fel a megadott információkat. Az Ultragenyx felhasználhatja a kapott információt arra, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot és további információt szerezzen az Ön kérdése, kérése teljesítése érdekében, ezen weboldal fejlesztése érdekében, promócióban való részvétele kezeléséhez, illetve az Ön által kért információ biztosítása, vagy olyan további információval kapcsolatban, ami az Ultragenyx véleménye szerint Önt érdekelheti. Az Ultragenyx-nek jogában áll, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban felhasználni ezt az információt a cégen belüli marketing anyagok, illetve belső használatra szánt elemzések elkészítéséhez.

A weboldalunk sütiket és más nyomonkövetési technológiákat is használ, hogy automatikusan információt gyűjtsön az Ön webhasználati szokásairól. A weboldalon történő sütihasználatunkról további információt talál a sütik használatára vonatkozó szabályzatban.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az Ultragenyx jogalapja a személyes adatok feldolgozása tekintetében az alábbi:

  • Az adatfeldolgozásra az Ultragenyx-nek jogilag megalapozott okok miatt van szüksége, beleértve a fentiekben részletezett célokat, továbbá, hogy az Ultragenyx testreszabott üzeneteket küldhessen az Önnek, valamint, hogy az Ultragenyx javítani és fejleszteni tudja a szolgáltatásait;
  • Az adatfeldolgozásra azért van szükség, hogy az Ultragenyx eleget tudjon tenni a jogszabályi kötelezettségeinek; vagy
  • Az adatfeldolgozásra az Ön jóváhagyásával, illetve kérésére kerül sor, amelyet bármikor visszavonhat, habár ez esetben, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, illetve a jogaink és érdekeink védelme érdekében, néhány információ megtartása szükséges lehet.

Ha bizonyos információkat nem ad meg nekünk, mi, egyes esetekben, nem tudunk eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeinknek, illetve nem tudjuk biztosítani az Ön számára a kért szolgáltatásokat. Ez esetben tájékoztatni fogjuk, hogy bizonyos információk meg nem adása milyen következményekkel jár.

Adatmegosztás

Elkötelezettek vagyunk az Ön bizalmának megőrzése iránt, és azt szeretnénk, ha tisztában lenne azzal, hogy mikor és kivel osztjuk meg a megszerzett információkat. Az Ön személyes adatait az alábbi harmadik felekkel osztjuk meg:

  • Hivatalos, amerikai és más, külföldi, harmadik félnek minősülő kereskedők és szolgáltatók. Azokkal a harmadik félnek számító kereskedőkkel és szolgáltatókkal oszthatjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat, akik speciális szolgáltatásokkal, beleértve a számlázást, a kifizetések feldolgozását, az ügyfélszolgálatot, az e-mailek fejlesztését, az üzleti elemzéseket, a marketinget, a reklámozást, a teljesítmény-monitorozást, az üzemeltetést, és az adatfeldolgozás fejlesztését, segítik a munkánkat.
  • A vállalati társulások. A vállalatunk társult cégei közül azokkal oszthatjuk meg az Ön adatait, amelyekre a fentiekben meghatározottak szerint vonatkozik a jelen szabályzat.
  • Üzleti célú adatátadások esetén. Befejezett, illetve javasolt vállalati tranzakciók, így például az Ultragenyx egészének, illetve egy részének az értékesítése, összeolvadás, konszolidáció, vagyontárgyak értékesítése, illetve – valószínűtlen – csőd esetén áll jogunkban megosztani az Ön információit harmadik felekkel.
  • Jogszabályi okokból. Az információkat nyilvánosságra hozhatjuk azért, hogy válaszoljunk bírósági idézésekre, bírósági végzésekre, jogi eljárásokra, rendészeti kérelmekre, jogi követelésekre, illetve kormányzati megkeresésekre, vagy olyan esetekben, ha ezt az alkalmazandó jog más módon előírja, vagy engedélyezi, továbbá azért, hogy védjük és védelmezzük az Ultragenyx, a társult cégeink, a felhasználóink, illetve a nyilvánosság jogait, érdekeit, egészségét, biztonságát és biztonságosságát.
  • Az Ön hozzájárulásával, vagy utasítása alapján. Jogunkban áll az információ megosztása minden más olyan célból, amit az információ megszerzésekor az Ön tudomására hoztunk, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy az utasítása alapján. Ha úgy dönt, hogy nyilvános hozzászólás formájában tesz közzé információt, akkor az a nagyközönség számára hozzáférhető lesz.

Továbbá, az Ultragenyx-nek jogában áll üzleti célból, beleértve a kereskedelmi célokat is, megosztani a felhasználókról rendelkezésére álló, összevont, nem személyisíthető statisztikai és egyéb információkat harmadik felekkel, de ilyen esetekben sem Ön, sem más adott személy nem azonosítható be.

Nemzetközi adatátadás

Az Ultragenyx az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett cég, és ha Ön használja a weboldalunkat, vagy a szolgáltatásainkat, akkor a személyes adatai az Amerikai Egyesült Államokba kerülnek átvitelre, és ott lesznek tárolva, illetve feldolgozva. Az Ultragenyx csak azokban az esetekben adja át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, illetve a tengerentúlra (az USA-n kívülre), ha meggyőződött arról, hogy a célhelyeken az adatok bizalmas kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó szabályok szerint megfelelő védelmi rendszerek működnek a feldolgozandó adatok integritásának, és biztonságának garantálására.

A csak az Európai Unió területén lakó egyének számára: Az általunk gyűjtött információ átvevői, címzettjei közül néhányan az Európai Unió területén kívül tartózkodnak, beleértve olyan országokat is, ahol az adatvédelem szintje nem azonos az Európai Unióban biztosítottal. Az Ultragenyx megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a címzetteket, átvevő feleket kösse a titoktartás, és olyan intézkedéseket hozunk, mint például az Európai bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek annak érdekében, hogy minden átadott személyes adat védett és biztonságos legyen. Az alábbi, „Kapcsolat felvételi információ” címszó alatt megadott címen felveheti velünk a kapcsolatot, ha meg szeretné kapni az Általános Szerződéses Feltételek egy példányát.

Gyermekek adatai

Szülői hozzájárulás nélkül szándékosan nem gyűjtjük az Önök jogszabályi környezetében kiskorúnak számítók személyes adatait, kivéve, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik. Ha tudomást szerzünk arról, hogy egy kiskorú megadta a személyes adatait, az alkalmazandó jogszabályok szerint töröljük a vonatkozó információkat.

Az Önök jogszabályi környezetében kiskorúnak számító egyéneknek szülői, vagy gondviselői engedélyre van szükségük ahhoz, hogy regisztrálják magukat a weboldalunkon, elküldhessék a személyes adataikat, részt vehessenek online vitákban, vagy tartalmat közöljenek a weboldalunkon. Eltérő rendelkezés hiányában el kell érnie az Ön lakhelyéül szolgáló ország jogszabályai szerinti nagykorúságot ahhoz, hogy részt vehessen bármilyen online promócióban, vagy versenyben. Az Ultragenyx-nek jogában áll, hogy saját hatáskörén belül bármelyik weboldal használó számára megtiltsa a tartalmak közlését, illetve a weboldal bármely részéhez való hozzáférést.

Az Ön jogai

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében Önnek jogában áll kérni, hogy ne kapjon tőlünk kereskedelmi célú e-mail üzeneteket. Ezzel a jogával az adott e-mail üzenetekben szereplő utasítások alapján élhet.

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében Önnek jogában áll, hogy kifogásolja, illetve kérje a korlátozását a személyes adatai feldolgozásának, és jogában áll az is, hogy kérje a saját személyes adataihoz való hozzáférését, az adatainak a módosítását, törlését, és hordozhatóságát. Abban az esetben, ha az Ultragenyx az Ön hozzájárulásával használja az Ön adatait, Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulást visszavonni, anélkül, hogy ez érintené a jóváhagyása visszavonását megelőző adatfeldolgozás jogszerűségét. A vonatkozó kérelmeket írásban kell benyújtani a „Kapcsolatfelvételi információ” címszó alatt megadott címre.

Jogában áll az is, hogy az adatvédelmi hatóságnál panaszt tegyen, és – ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik – kártérítést kérjen a személyes adatai jogtalan feldolgozása következtében elszenvedett károkért.

Az Európai Adatvédelmi Testület (European Data Protection Board) weboldalán (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu) megtalálható az összes Európai Uniós adatvédelmi hatóság listája és elérhetősége.

Biztonság

Az Ultragenyx olyan ésszerű és megfelelő technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági eszközöket és megoldásokat alkalmaz, amelyek megvédik a weboldalán keresztül begyűjtött információkat az elvesztéstől, a beavatkozásoktól, a helytelen használattól, az illetéktelen hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a módosítástól, és a megsemmisítéstől. Az Ultragenyx ezen túlmenően olyan, ésszerű folyamatokat, eljárásokat működtet, amelyek segítik annak biztosítását, hogy az adatok a felhasználás szempontjából megbízhatóak, pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatói is így járjanak el. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy az adatoknak az interneten történő megosztása minden esetben bizonyos kockázatot hordoz magában. Nem tudjuk garantálni, hogy az adatbázisunk 100 %-ig biztonságban legyen az illegális manipulációkkal, illetve hekkelésekkel (feltörés) szemben.

Adattárolás

Az Ultragenyx egy olyan, ésszerű ideig őrzi meg az Ön adatait, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, biztosítsuk az Ön számára a kért szolgáltatásokat, auditálási célokra megőrizzük az üzleti nyilvántartásokat, illetve eleget tegyünk az üzleti nyilvántartások megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek, alátámasszunk, illetve benyújtsunk bírósági követeléseket, foglalkozzunk a beérkező megkeresésekkel és panaszokkal.

Linkek harmadik felek oldalaihoz

A weboldalunkat látogatók kényelme érdekében az oldalainkon jelenleg megtalálható számtalan olyan, (nem Ultragenyx) oldal linkje, ahol – véleményünk szerint – hasznos információkat találhatnak. Ezek a linkek nem jelentik azt, hogy az Ultragenyx jóváhagyja azokat a weboldalakat, illetve a rajtuk található tartalmakat vagy a velük kapcsolatos személyeket, és entitásokat. A jelen adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a fentiekben említett weboldalakra. Ha meg szeretné ismerni az adatvédelmi szabályzatukat, titoktartási megállapodásukat, illetve adatgyűjtési/adatmegosztási eljárásukat, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot az adott weboldalakkal.

Tartsa szem előtt, hogy a kapcsolódó, nem Ultragenyx weboldalak is használnak sütiket. Az Ultragenyx-nek nem áll módjában ellenőrizni a nem Ultragenyx weboldalak által használt sütiket. Tudnia kell azt is, hogy ha erről a weboldalról linkel át egy másik weboldalra, akkor az a weboldal felismerheti, hogy egy Ultragenyx weboldalról jött át. Ha nem akarja, hogy más weboldalak tudják, hogy Ön járt a mi weboldalunkon, akkor ne használja a weboldalunkon megadott linkeket. Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy harmadik felek hogyan használják a sütiket, akkor vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a kérdéses harmadik féllel.

Kapcsolatfelvételi információ

Ha kérdése, hozzászólása, vagy aggodalma van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait ezen a weboldalon, az alábbi módon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949
E-mail: [email protected]

Az adatvédelmi tisztségviselőnkkel is fel tudja venni a kapcsolatot e-mailben az alábbi címen: [email protected] és postai úton, a fent megadott címen, az adatvédelmi tisztségviselőnek küldve el a levelet Tisztségviselő.

Módosítások

Az Ultragenyx-nek jogában áll, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, ezért arra kérjük, hogy amikor ellátogat a weboldalunkra, ellenőrizze a szabályzatot.